Polityka prywatności

Mysweetlove.pl prywatność osób odwiedzających serwis traktuje priorytetowo. Ze szczególną troską dbamy o ochronę danych osób odwiedzających nasz serwis stosując adekwatne rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność naszych odwiedzających przez osoby trzecie. W naszych działaniach opieramy się o zapisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz wytyczne Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO). Zapewniamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zebrane przez nas dane nie będą rozpowszechniane ani udostępnianie bez zgody zainteresowanych osób. Użytkownicy Serwisu muszą mieć świadomość, że wprowadzone przez nich informacje, w szczególności informacje zawarte w profilu i wszystkie aktywności, są dostępne publicznie dla innych użytkowników sieci Internet. Użytkownik ma możliwość ukrycia wybranych informacji o sobie, umieszczonych w profilu.

2. Serwis mysweetlove.pl oświadcza, że stosuje nowoczesne techniki zabezpieczeń Kont oraz Treści służące zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ze względów technicznych nie może jednak gwarantować w pełni tajemnicy gromadzonych informacji.

3. Dane dotyczące użytkownika, włączając w to dane osobowe, będą gromadzone i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to koniczne w związku z korzystaniem z Serwisu. Po tym czasie zostaną one usunięte z systemu.

4. Serwis mysweetlove.pl ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystąpią z żądaniem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie takie nastąpi wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym przypadkiem dane użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody użytkownika.

©2018 My Sweet Love

lub

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła?