Whisbear – szumiś. Jakie opinie zbiera szumiący miś?+

Whisbear – szumiś. Jakie opinie zbiera szumiący miś?